välkommen till PROTEKO OCH NORDISK DESIGNSKOLA!

Vi erbjuder textil kompetens från design till försäljning. 

 

I fantastiska lokaler i Textile Fashion Center i Borås, arbetar stiftelsen PROTEKO med att utveckla den svenska textilbranschen. PROTEKO står för ”Professionell textil kompetens” och förklarar på ett enkelt sätt vad vi gör. Vårt uppdrag är att öka lönsamheten och kompetensen hos svenska textilföretag genom samarbete, rådgivning och utbildning.

PROTEKO och Nordisk Designskola bedriver utbildningar inom textil och design, där PROTEKO fokuserar på inköp, kvalitet och CSR och Nordisk Designskola
fokuserar på design. Detta i syfte att förse branschen med kompetent arbetskraft. Utbildningarna är väl inarbetade hos branschföretagen som kontinuerligt tar emot studerande från PROTEKO/Nordisk Designskola under praktikperioden, som ofta leder till anställning direkt efter examen.

 

UTBILDNINGAR PÅ PROTEKO OCH NORDISK DESIGNSKOLA

PROTEKO OCH NORDISK DESIGNSKOLA BEDRIVER UTBILDNING I FLERA NIVÅER.

Förutom tvååriga YH-utbildningar på heltid erbjuder vi grundläggande utbildningar på deltid, kortkurser inom textil, design och programvara samt distanskurser inom en rad relaterade ämnen.

 
YRKESHÖGSKOLEUTBILDNINGAR- EN SPRÅNGBRÄDA UT I ARBETSLIVET!

PROTEKO och Nordisk Designskola bedriver yrkeshögskoleutbildningar (YH) som förser textilbranschen med kompetent arbetskraft.

Våra utbildningar är tvååriga  yrkeshögskoleutbildningar med inriktning på textil, mode och konfektion - från design till inköp. Kursinnehållet är direkt anpassat till arbetsmarknadens och näringslivets behov, med ett praktiskt fokus där teori varvas med praktisk kunskap. Kombinationen av teoretiskt lärande och möjlighet att praktiskt prova sina kunskaper inom LIA och kontinuerliga företagssamarbeten under utbildningen ger de studerande stora konkurrensfördelar på vägen mot sitt arbete. Nordisk Designskolas unika sätt att förena utbildning med skarpa projekt med näringslivet gör att studenterna får med sig alla verktyg de behöver för att vara anställningsbara och konkurrenskraftiga på en tuff arbetsmarknad. Genom PROTEKOs och Nordisk Designskolas stora nätverk inom branschen har studenterna dessutom unika möjligheter att bygga ett starkt kontaktnät för framtiden.

Lär känna en framtida medarbetare!

En viktig del i utbildningen är Lärande I Arbete (LIA), en arbetsplats förlagd praktik där de studerande får prova på sin blivande yrkesroll. Genom att medverka som LIA-företag bidrar man till kompetensutvecklingen inom den svenska textilbranschen, samtidigt som man får ett gyllene tillfälle att testa en potentiell framtida kollega. Våra studenter har hög kompetens och de flesta har anställning redan innan eller kort tid efter avslutad utbildning.

 

Fristående utbildningar och kurser

PROTEKO och Nordisk Designskola bedriver utbildning i flera nivåer. Förutom tvååriga YH-utbildningar på heltid erbjuder vi grundläggande utbildningar på
deltid, kortkurser inom textil, design och programvara samt distanskurser inom en rad relaterade ämnen. I menyn här till vänster kan du läsa mer om alla våra utbildningar. 

 

FÖLJ VÅRT NYHETSBREV!